PlayPeople

Föreningen PlayPeople arbetar för att återerövra tid och rum för fri lek. Vi vill bygga ett resurscentrum som hittar nya infallsvinklar och samarbeten mellan den privata, offentliga och ideella sfären. Vi utvecklar metoder och verktyg och erbjuder verksamhet för barn och vuxna. Vi arbetar både med individen och samhället. Allt för att stärka leken och dess läkande, skapande kraft.
Vi bedriver för närvarande ingen verksamhet i egen regi utan är involverade i projektet
Tillitsverket